Zakończone postępowania

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

p/153/DAS/2018 Badanie przedsiębiorczości w Polsce Postępowanie PZP Badanie przedsiębiorczości w Polsce 2019-02-05 11:00 2019-04-02 11:13 Badania i rozwój
p/154/DAS/2018 Usługa przeprowadzenia programu edukacyjnego pt. „gov_LAB” Postępowanie PZP Usługa przeprowadzenia programu edukacyjnego pt. „gov_LAB” 2019-02-21 11:00 2019-05-31 10:45 Organizacja imprez
p/11/DKM/2019 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na promocji działań Zamawiającego poprzez zapewnienie udziału Zamawiającego w wydarzeniach zewnętrznych, poprzez zakup pakietów uczestnictwa pn. „Pakiet Partnera” w ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach Postępowanie PZP Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na promocji działań Zamawiającego poprzez zapewnienie udziału Zamawiającego w wydarzeniach zewnętrznych, poprzez zakup pakietów uczestnictwa pn. „Pakiet Partnera” w ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach 2019-03-11 11:00 2019-08-07 13:12 Usługi specjalistyczne
p/98/DFK/2019 Dostarczenie i wdrożenie systemu do planowania finansowego Postępowanie PZP Dostarczenie i wdrożenie systemu do planowania finansowego i controllingu 2019-05-10 11:00 2019-05-15 14:18 Licencje i oprogamowanie
p/5/DAS/2019 Usługa doradcza w zakresie projektowania usług Postępowanie PZP Usługa doradcza w zakresie projektowania usług 2019-04-03 11:00 -- Usługi specjalistyczne
p/10/DAS/2019 Wykonanie ewaluacji pn. Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego Postępowanie PZP Wykonanie ewaluacji pn. Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego 2019-04-15 11:00 -- Usługi specjalistyczne
P/38/BA/2019 Usługa w zakresie archiwizacji dokumentacji w postaci papierowej oraz w zakresie archiwizacji elektronicznych nośników danych Postępowanie PZP Usługa w zakresie archiwizacji dokumentacji w postaci papierowej oraz w zakresie archiwizacji elektronicznych nośników danych 2019-06-14 11:00 -- Usługi biurowe
p/126/DAS/2019 Usługa przeprowadzenia programu edukacyjnego pt. „gov_LAB” Postępowanie PZP Usługa przeprowadzenia programu edukacyjnego pt. „gov_LAB” 2019-06-26 11:00 -- Usługi badawcze rynku i rozwojowe
p/236/DKM/2019 Kompleksowa organizacja konferencji Prawo do Przedsiębiorczości Usługi społeczne Kompleksowa organizacja konferencji Prawo do Przedsiębiorczości 2019-04-08 11:00 2019-08-07 13:12 Organizacja imprez
p/147/DKM/2019 Organizacja spotkań i szkoleń dla odbiorców działań PARP Usługi społeczne Organizacja spotkań i szkoleń dla odbiorców działań PARP 2019-04-16 11:00 2019-05-08 11:30 Organizacja imprez
p/140/DKM/2019 Kompleksowa organizacja konferencji Startup Summer Camp Usługi społeczne Kompleksowa organizacja konferencji Startup Summer Camp 2019-04-09 11:00 -- Organizacja imprez
p/147/DKM/2019 Organizacja spotkań i szkoleń dla odbiorców działań PARP Usługi społeczne Organizacja spotkań i szkoleń dla odbiorców działań PARP 2019-06-12 11:00 -- Organizacja imprez

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa