Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na promocji działań Zamawiającego poprzez zapewnienie udziału Zamawiającego w wydarzeniach zewnętrznych, poprzez zakup pakietów uczestnictwa pn. „Pakiet Partnera” w ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach

 • Numer postępowania p/11/DKM/2019
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-03-11 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-02-06
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-08-07
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-02-06 14:03 -
  icon SIWZ.zip 2019-02-06 14:03 0.28 MB
  icon ogl_opub_06_02.pdf 2019-02-06 14:03 0.12 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon ogloszenie_zmiana_19_02.pdf 2019-02-19 14:48 0.07 MB
  icon info o_zmian siwz.19.02.pdf 2019-02-19 14:48 0.58 MB
  icon ZAL 2 DO SIWZ Kosztorys_ZMIANA.docx 2019-02-19 14:48 0.06 MB
  icon Załącznik 2a do SIWZ_Oswiadczenia_ZMIANA.docx 2019-02-19 14:48 0.06 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na promocji działań Zamawiającego poprzez zapewnienie udziału Zamawiającego w wydarzeniach zewnętrznych, poprzez zakup pakietów uczestnictwa pn. „Pakiet Partnera” w ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach 1 200 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Brak udostępnionych dokumentów

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na promocji działań Zamawiającego poprzez zapewnienie udziału Zamawiającego w wydarzeniach zewnętrznych, poprzez zakup pakietów uczestnictwa pn. „Pakiet Partnera” w ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach 2019-04-09 15:32

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa