Badanie przedsiębiorczości w Polsce

 • Numer postępowania p/153/DAS/2018
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-02-05 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-01-03
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-04-02
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie 2019-01-03 15:56 -
  icon SIWZ _p_153_DAS_2018.doc 2019-01-03 16:07 1.03 MB
  icon Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.doc 2019-01-03 15:56 0.93 MB
  icon Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.doc 2019-01-03 15:56 0.88 MB
  icon Załącznik nr 3 do SIWZ _wzor umowy.doc 2019-01-03 15:56 0.98 MB
  icon ogł o zam.pdf 2019-01-03 16:07 2.92 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon odp na pyt_zmiana SIWZ_17_01.pdf 2019-01-17 16:16 0.79 MB
  icon odp na pyt_25_01_pdf.pdf 2019-01-25 15:48 0.47 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Badanie przedsiębiorczości w Polsce 679 575,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-03-13 15:13 -
  icon Informacja z otwarcia wraz z załacznikiem Informacje z otwarcia ofert 2019-02-05 13:50 -
  icon Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-03-13 14:09 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Badanie przedsiębiorczości w Polsce 2019-03-13 15:22

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa